Modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
2. Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy.
4. Sprzęt oraz prace, wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, muszą być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.
5. Gwarancja - minimum 36 miesięcy gwarancji w trybie serwisu on-site, czas reakcji 4h, czas naprawy w następnym dniu roboczym. Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. W przypadku uszkodzenia dysku twardego (HDD) uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, zgłoszenie całodobowe pod nr telefonu, fax e-mail.
6. Wsparcie techniczne - możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności CE dla dostarczonego sprzętu w momencie jego dostawy.
8. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (posiadać znak bezpieczeństwa „CE) określonym w załączniku nr 2 do SIWZ przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się