Dostawa odkuwek

» Opis zapytania

Dostawa odkuwek w gat. S355J2G3, 36HNM, z atestem 3.1

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę z zachowaniem 60 dniowego terminu płatności od daty dostawy towaru i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.


Dostawa: mag.106 w Legnicy, termin dostawy 17.10.18przy gat. S355J2G3, 03.01.2019 przy gat. 36HNM

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się