Dostawa 19 sztuk traktorów do utrzymania murawy na obiektach sportowych zlokalizowanych w Krakowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 sztuk traktorów do utrzymania murawy na obiektach sportowych zlokalizowanych w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy).
3. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
4. Na dostarczone traktory Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. Na dostarczone traktory minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a maksymalny to 60 m-cy.
Okres gwarancji na dostarczone traktory (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy).
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się