Dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV dla policjantów i pracowników Policji województwa dolnośląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV dla pracowników i policjantów woj. dolnośląskiego zgodnie ze specyfikacją określoną w formularzach ofertowych (załączniki nr 1.1. – 1.3. do SIWZ); sprawa numer PU-2380-164-002-113/2018/AB.
2. Postępowanie podzielono na 3 (trzy) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie albo na trzy części postępowania:
2.1. Część 1 postępowania – dostawa mydła toaletowego, kremu ochronnego do rąk i pasty BHP mydlanej, w ilościach i zgodnych z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.1. do SIWZ.
2.2. Część 2 postępowania – dostawa rękawiczek lateksowych jednorazowych diagnostycznych oraz rękawiczek nitrylowych jednorazowych diagnostycznych, w ilościach i zgodnych z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.2. do SIWZ.
2.3. Część 3 postępowania – dostawa preparatu do odkażania rąk i skóry (roztwór do natychmiastowego użycia), w ilościach i zgodnych z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.3. do SIWZ.
3. Rodzaj asortymentu, jego ilości i opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne, określono w formularzach ofertowych (załączniki nr 1.1. – 1.3. do SIWZ) i w Istotnych Postanowieniach Umowy – dalej w tekście: IPU – (załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowią integralną część/treść SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się