Dostawa stacji brzegowej systemu Automatycznej Identyfikacji Statków AIS wraz z wyposażeniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją stacji brzegowej systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS) szt. 1 z następującym wyposażeniem:
a)przewód H1000 – 20 mb,
b)przewód H155 – 20 mb,
c)antena VHF – 1 szt.,
d)antena GPS – 1 szt.,
e)odgromnik gazowy f>2GHz typu N – 2 szt.,
f)komplet wtyków sygnałowych wielkiej częstotliwości,
g)instrukcje obsługi,
h)podstawowa wersja oprogramowania wewnętrznego,
i)oprogramowanie zewnętrzne do set-up’u stacji oraz weryfikacji alokacji szczelin czasowych STDMA.
2. Przedmiot zamówienia stanowi stację rezerwową dla istniejącego transpondera krajowego systemu AIS_PL (model R40, producent Saab Transponder Tech), z którym ma umożliwiać pracę w trybie master-slave przy wykorzystaniu przewodu sterującego podłączonego do obu urządzeń.
3. Przedmiot zamówienia musi w pełni współpracować z istniejącą siecią AIS_PL opartą na Saab AIS Network System w pełnym zakresie funkcjonalnym.
4. Miejsce instalacji: laterna latarni morskiej w miejscowości Czołpino, gm. Smołdzino, woj. pomorskie.
5. Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia musi spełniać wymagania minimalne dla urządzenia stacji brzegowej AIS, to jest:
5.1. parametry techniczne zgodne z Standardem ITU-R Recommendation M.1371-1, w szczególności:
a) Transceiver VHF (AIS1,AIS2, bez nadajnika DSC) o parametrach:
-pasmo częstotliwości 156-162,5 MHz,
-szerokość pasma kanału 25/12,5 MHz (z możliwością wyboru),
-moc wyjściowa 2/12,5W (+20%),
-szybkość transmisji 9600 kbps,
-modulacja GMSK/FM,
-czułość < -111 dBm,
b)odbiorniki AIS1, AIS2, DSC - czułość wejściowa > 111 dBm,
c)jeden nadajnik,
d)standard obudowy RACK 19”, 3U,
e)zasilanie podstawowe: 100-240VAC, 50-60Hz,
f)zasilanie zapasowe 24VDC,
g)konsumpcja mocy mniejsza/równa:
-AC 35W (w impulsie 80W),
-DC 17W (w impulsie 66 W),
h)zintegrowany odbiornik GPS:
-12 kanałów,
-częstotliwość 1575MHz (pasmo L1),
-częstość uaktualniania 1 Hz,
i)Interfejsy
-interfejs RS232 (9pin DSUB male) – 4szt.
-Interfejs RS422 (9pin DSUB male) – 2szt.
-Ethernet (RJ45)
-cyfrowy I/O do zarządzania alarmami
-wejście dla zewnętrznego odbiornika GPS 1PPS
-złącze do anteny GPS - TNC
-złącze do anteny VHF - N
5.2. w zakresie jakości wytworzenia, funkcjonowania i sygnałów elektrycznych w/w urządzenia muszą być zgodne z następującymi dokumentami normatywnymi:
a) IEC 62320-1 AIS Base Stations,
b)IALA recommendation on AIS Shore Stations (A-124),
c) ITU-R recommendation for AIS (ITU-R M.1371-1, 1371-2),
d) IALA Technical Classification on ITU-R M. 1371,
e) IMO Performance Standards for AIS (MSC 74 (69) Annex 3),
f) ETSI Land Mobile Service standard (ETS 300 113),
g) IEC on Electrical Safety (IEC 60 950),
h) PN-EN 61162-402:2007 - Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej. Interfejsy cyfrowe.
6. Minimalny wymagany okres bezpłatnego serwisu i gwarancji jakości wynosi 24 miesiące.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się