Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru

» Opis zapytania

Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się