Dostawa oprogramowania hydrograficznego z podziałem na 3 części: Część I: Dostawa oprogramowania Bathy DataBASE Manager – 1 licencja Część II: Dostawa oprogramowania Hydrographic Production Database (HPD) Source Editor – 1 licencja Część III: Dostawa oprogramowania ArcGIS for Desktop Standard - 4 licencje.

» Opis zapytania

Dostawa oprogramowania hydrograficznego z podziałem na 3 części:
Część I: Dostawa oprogramowania Bathy DataBASE Manager – 1 licencja
Część II: Dostawa oprogramowania Hydrographic Production Database (HPD) Source Editor – 1 licencja
Część III: Dostawa oprogramowania ArcGIS for Desktop Standard - 4 licencje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ („a-c” - odpowiedni dla danej części zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się