Dostawa termocyklera do real-time PCR do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

» Opis zapytania

Specyfikacja termocyklera real-time PCR

1. Termocykler real time PCR, 4-kanałowy
2. Odczyt co najmniej takich barwników jak: BEBO, LC Green, Syto9, FAM, Sybr Green I, RiboGreen, PicoGreen, EvaGreen, TET, CalFluor Gold 540, JOE, VIC, HEX, Cal Fluor Orange 560, Quasar 570, Cy3, NED, TAMRA, ROX, Texas RED, Cal Fluor Red 610,LC Red 640, Quasar 670, Cy5, Cy5,5
3. System otwarty współpracujący z odczynnikami różnych producentów.
4. System dedykowany do odczytu sygnału z barwników interkalujących, sond hydrolizujących, podwójnych sond hybrydyzujących, Molecular Beacons, Lux Primers
5. Wzbudzenie sygnału: wysokoenergetyczne diody LED osobne dla każdego kanału
6. Odczyt sygnału: fotodioda osobna dla każdego kanału
7. Stała droga optyczna, bez ruchomych elementów - brak potrzeby kalibracji
8. Brak potrzeby stosowania barwnika referencyjnego typu ROX
9. Termocykler rotorowy, wykorzystujący indukcję magnetyczną do grzania i chłodzenie powietrzem
10. Jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej ± 0,05°C
11. Dokładność temperatury ± 0,25°C
12. Objętość reakcji 5-30 µl, ustawiana w oprogramowaniu
13. Termocykler sterowany z poziomu zewnętrznego komputera
14. Możliwość połączenia termocyklera z komputerem za pomocą złącza USB i za pomocą bezprzewodowego interfejsu bluetooth
15. Możliwość podłączenia i zarządzania 10 instrumentami z poziomu jednego komputera
16. Automatyczne zapisywanie danych podczas „runu” w pamięci urządzenia, a nie komputera sterującego. Możliwość zabrania komputera od maszyny podczas pracy instrumentu. Po ponownym połączeniu się komputera z maszyną przez bluetooth wyniki są automatycznie przesyłane z instrumentu do komputera.
17. Możliwość łączenia wyników uzyskanych z różnych „runów” z różnych instrumentów w jeden wynik/raport
18. W komplecie z termocyklerem oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych
19. Oprogramowanie bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami
20. Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie następujących analiz
- absolute quantification
- relative quantification
- allelic discrimination
- melt
- cycling
- identifier
21. Możliwość generowania raportów i zapisywania ich w następujących formatach: pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, img

22. Możliwość bezpośredniego wysłania raportu za pomocą poczty email z poziomu oprogramowania termocyklera
23. W komplecie zestaw probówek na 960 reakcji
24. Możliwość podłączenia instrumentu do zewnętrznej baterii przenośnej co umożliwia użycie go w terenie bez dostępu do prądu stałego. Możliwość podłączenia instrumentu do zasilania baterią typu Solar.
25. W zestawie laptop sterujący o parametrach minimum 2GHz, pamięć 2.0 GB, twardy dysk 40GB, 4 porty USB, myszka, klawiatura, monitor
26. Waga nie większa niż 5 kg, rozmiary nie większe niż 20x20x20cm
27. Gwarancja min. 24 miesiące
28. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez autoryzowany podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta na świadczenie takiej pomocy
29. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się