Dostawa 2 stanowisk dydaktycznych do szkolenia w zakresie transportu towarów niebezpiecz- nych - cysterny samochodowej do przewozu paliw płynnych z zaworami i cysterny kolejowej z zaworami

» Opis zapytania

Zakup cystern – stanowisk dydaktycznych do szkolenia w zakresie transportu towarów niebezpiecznych w ramach projektu LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa che-
miczno–ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się