Dostawa olejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych w latach 2018-2019.

» Opis zapytania

Wykonawca na własną odpowiedzialność oraz ze świadomością konsekwencji przed przystąpieniem do postępowania zakupowego winien dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następie przystąpić do składania oferty w formie elektronicznej za wykorzystaniem Platformy Zakupowej, zamieszczając dodatkowo skany Załączników.
Pobranie dokumentacji - po zalogowaniu się w systemie Platforma Zakupowa na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl.
Wykonawcy mający wątpliwości (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ lub projektu umowy), po zalogowaniu się w systemie mogą zadać pytanie do Zamawiającego za pomocą Platformy zakupowej w zakładce "pytania" lub na e-mail do osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcami określonej w Warunkach zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę elektronicznie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się