dostawa i instalacja klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej w budynkach zarządzanych przez IZ Szczecin i serwisem obejmującym przeglądy w okresie gwarancji, z podziałem na zadanie nr 3 – Sekcja Eksploatacji Świnoujście

» Opis zapytania

dostawa i instalacja klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej w budynkach zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie i serwisem obejmującym przeglądy w okresie gwarancji, z podziałem na zadania:
3.zadanie nr 3 – Sekcja Eksploatacji Świnoujście:
1)nastawnia dysponująca Gryfice,
2)nastawnia dysponująca Płoty,
3)nastania wykonawcza SKP Wysoka Kamieńska,
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/. Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów i oświadczeń z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się