Zakup i dostawa telefonów Apple Iphone Xs

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa telefonów Apple IPhone Xs wraz z Apple Leather Cover ( czarne oryginalne etui )

-----------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

1) Apple Iphone Xs Czarny 512 GB wraz z etui Apple Leather Cover Czarne

Ilość 3 szt.

Gwarancja producenta 12 miesięcy

2) Apple Iphone Xs Czarny 256 GB wraz z etui Apple Leather Cover Czarne

Ilość 7 szt.

Gwarancja producenta 12 miesięcy

-----------------------------------------------------------------------------------

"Nowe” tzn. fabrycznie nowe telefony, oryginalnie zafoliowane, nierefabrykowane, nierecertyfikowane oraz bez blokady sim-lock. Telefony z oficjalnej PL dystrybucji.

Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto.

Termin realizacji do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ( ważne od momentu oficjalnej premiery telefonów w Polsce )

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Akceptacja projektu umowy w tym par. 7 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 3.1 - 1 %
Pkt. 3.2 - 1 %
Pkt. 3.3 - 1 %
Pkt. 3.4 - 1 %
Pkt. 3.5 - 10 %

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się