Rozbudowa układu pomiarowego AKPiA Wydziału W4 Legnica.

» Opis zapytania

Zamawiający:
Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Rozbudowa układu pomiarowego AKPiA Wydziału W4 Legnica.

INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ/OWZ oraz Projekcie Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Elektroenergetyka
  • Części do urządzeń elektroenergetycznych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się