Dostawa gazów medycznych w butlach wraz z korzystaniem z butli stalowych oraz najem zbiornika tlenu ciekłego na potrzeby Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. - 6 pakietów.

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gazów medycznych w butlach wraz z korzystaniem z butli stalowych oraz najem zbiornika tlenu ciekłego na potrzeby Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. - 6 pakietów:
Pakiet nr 1- a) sprzedaż i sukcesywna dostawa tlenu medyczny w butlach własnych Zamawiającego o poj. 2l, 3l i 10l oraz transport, napełnianie, legalizacja butli i wymiana zaworu,
b) sprzedaż i sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz zapewnienie najmu wraz z dostarczeniem i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zbiornika tlenu ciekłego o pojemności 4500 l - 6000 l wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; Pakiet nr 2 - sprzedaż i sukcesywna dostawa ciekłego azot medyczny do krioterapii do zbiornika własnego Zamawiającego o poj. 21 l na urządzeniu, napełnienie zbiornika; Pakiet nr 3 - sprzedaż i sukcesywna dostawa podtlenku azotu medycznego w butlach własnych Zamawiającego o poj. 10 l , transport, napełnianie, legalizacja butli oraz wymiana zaworu; Pakiet nr 4- sprzedaż i sukcesywna dostawa mieszanki podtlenku azotu 50% i tlenu 50%w butlach dzierżawionych od Wykonawcy , transport butli oraz dzierżawa stojaka, zaworu dozującego a także dostawa ustników kompatybilnych do zaworu dozującego; Pakiet nr 5-sprzedaż i sukcesywna dostawa dwutlenku węgla w butlach dzierżawionych od Wykonawcy o poj. 10 l oraz transport butl; Pakiet nr 6-sprzedaż i sukcesywna dostawa argonu medycznego do diatermii chirurgicznej w butlach dzierżawionych od Wykonawcy o pojemności 5 l oraz transport butli.
2 Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności w przypadku wyrobów medycznych odpowiednio zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 221 ze zm.) natomiast w przypadku produktów leczniczych odpowiednio zgodny z ustawą Prawo farmaceutyczne tekst jednolity 2017 r. poz. 2211 ze zm.) oraz warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się