Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia osocza wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi.

» Opis zapytania

1. Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia osocza wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy i załącznikiem nr 2 Formularzem Asortymentowo -Cenowym.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania jako wyrób medyczny( w przypadku gdy dotyczy).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.
12. Wspólny słownik zamówień CPV:
39.71.11.20-6 - zamrażarkaZłóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się