Dostawa mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) służącego do łagodzenia bólu porodowego dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) służącego do łagodzenia bólu porodowego dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dane ilościowe asortymentu oraz szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się