Usługa relokacji stacjonarnego aparatu rentgenowskiego Ysio Max S/N 25583, pomiędzy obiektami szpitalnymi SPSK1 PUM w Szczecinie, z Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej na paterze skrzydła „H” budynku głównego do nowej pracowni zlokalizowanej na parterze budynku CDiLND

» Opis zapytania

Usługa relokacji obejmuje:
1. Opracowanie wytycznych technicznych do przygotowania nowych pomieszczeń do montażu aparatury, w tym usytuowanie zestawu w pomieszczeniu docelowym, wytyczne instalacyjne do montażu, przygotowanie infrastruktury elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta, przygotowanie konstrukcji sufitowej podwieszanej pod aparat, dostawienie ściany GK celem obudowy słupów wsporczych konstrukcji.
2. Demontaż aparatu
3. Transport do lokalizacji docelowej na terenie szpitala
4. Instalację aparatu
5. Uruchomienie całości zestawu po montażu i testy pracy
6. Przeprowadzenie procedury kalibracji
7. Wykonanie kontroli jakości zestawu- testy odbiorcze i specjalistyczne

Wykonanie wszystkich czynności przy zachowaniu uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego do relokowanego aparatu.

Załącznikami do niniejszego przedmiotu zamówienia są:
- Lokalizacja obecna i docelowa aparatu
- Plan szpitala


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się