Opracowanie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu Górażdże Cement S.A. zawierającego informacje o zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Referencje (Prosimy o załączenie listów referencyjnych z okresu ostatnich trzech lat w zakresie wykonywania prac geodezyjnych o tym lub podobnym zakresie)
Uprawnienia zawodowe (Prosimy o dołączenie skanów dokumentów)
Termin płatności (minimum 60 dni)
Termin realizacji (Prosimy podać termin realizacji dla:
a) Wariant I
b) Wariant II
)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się