Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo – finansowych: Przebudowa drzewostanów, wycinanie drzew niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne), hodowla lasu.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy zakres usług dla Części od nr I do nr III
Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra.
Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 777 m3
Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 15,16 ha
Część II - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Klonów i Chełmowa Góra
Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek So masa 451 m3
Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S1, S2, S3, S4) gatunek Jd masa 306 m3
Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 11,26 ha
Część III - Prowadzenie prac chirurgii drzew zagrażających osobom przebywającym na szlaku turystycznym w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra
przeprowadzenie pielęgnacji drzew przez skrócenie części strzał, poprzez ogłowienie przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych przy czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętych części drzew poza szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu sztuk 20
przeprowadzenie pielęgnacji drzew poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych przy czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętych gałęzi poza szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu sztuk 51;
wycinka drzewa trudnego przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanego przy czarnym szlaku turystycznym na Chełmowej Górze z przemieszczeniem usuniętego drzewa poza szlak turystyczny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. sztuk 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się