Dostawa zestawów repliki karabinka wz. 96 BERYL ASG

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera - repliki karabinka szturmowego wz. 96 BERYL ASG (Air Shot Gun) przeznaczona do treningów strzeleckich taktycznych oraz treningów z walki wręcz.
2. Trenażer – replika powinna być odwzorowaniem oryginalnego modelu 5,56 mm karabinka bojowo szturmowego Beryl wz. 96 z późniejszymi modernizacjami do modelu 2004.
3. Wymagany skład zestawu trenażera repliki karabinka to:
• Trenażer ASG karabinka szturmowego w skali 1 : 1 (zgodnie z oryginałem);
• Trenażer wykonany z metalu, abs, guma;
• Trenażer musi posiadać oznaczenia wersji bojowej fabryki broni oraz unikalny nr seryjny;
• Trenażer musi posiadać w pełni działający selektor (przełącznik rodzaju ognia: ogień ciągły, krótkie serie, pojedynczy);
• W trenażerze muszą być zastosowane elementy wersji bojowej pochodzące z fabryki broni (kolba teleskopowa, szyna Picatinny nad pokrywą komory zamkowej, łoże, nakładka, listwa celownika, zespół RIS - łoże i nakładka z szynami montażowymi – kompatybilne do modelu, chwyt przedni, pas nośny);
• Moc trenażera 380 – 420 fps;
• Precyzyjna lufa wewnętrzna 6,04 mm;

4. Wyposażenie zestawu musi zawierać następujące elementy:
Trenażer – replika zmodernizowany za pomocą elementów wersji bojowej (kolba teleskopowa, szyna Picatinny, listwa celownika, zespół RIS - łoże i nakładka, chwyt przedni, pas nośny) 1 szt.
Magazynek 90rd-100 rd 1 szt..
Magazynek 300rd-350 rd 1 szt.
Magazynek 30rd-40 rd 2 szt.
Przyrząd do ładowania magazynków 1 szt.
Akumulator Li Po - dedykowany 2 szt.
Ładowarka automatyczna do akumulatorów LiPo 1 szt.
Pasek do broni 1 szt.
Wycior 1 szt.
Amunicja treningowa certyfikowana (do każdego egzemplarza zakupionej broni 20000 szt.) 1 kpl.
Skrzynia na trenażer replikę /1 opakowanie na 10 kpl. zest/
Olejek silikonowy 1 szt.
Gogle ochronne certyfikowane w klasie odporności B 1 szt.
Maska ochronna 1 szt.

5. Do każdego egzemplarza należy dołączyć:
Kartę gwarancyjną;
Kartę obsługi i konserwacji;
Instrukcję obsługi w języku polskim.

6. Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu:
Udzielenie gwarancji na produkt /co najmniej 12 miesięcznej/,
Zapewnienie bezpłatnej usługi serwisowej urządzenia w ramach udzielonej gwarancji z nieodpłatną wymianą części zużytych w czasie okresu objętego gwarancją. Szczegółowy zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych określone zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ.
8. Specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, nie może nosić śladów używania i uszkodzenia.
10. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (1 skrzynia drewniana lub plastikowa na 10 zestawów przedmiotu zamówienia).
11. Dostawa przedmiotu zamówienia może być realizowana w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-14.00 do magazynu Zamawiającego na terenie miasta Rzeszów przy ul. Lwowska 5, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego terminu odbioru z Zamawiającym.
12. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
13. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
14. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
15. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
16. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się