Usługa zbioru materiału rozmnozeniowego z populacji drzew leśnych na wybranych siedliskach Natura 2000 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru materiału rozmnożeniowego z populacji drzew leśnych na wybranych siedliskach Natura 2000, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
1) Usługa zbioru realizowana będzie w drzewostanach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, Nadleśnictwa: Jawor, Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Śnieżka, Złotoryja.
2) Zadaniem Wykonawcy jest zaplanowanie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wraz z wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad pracami. Wykonawca odpowiedzialny jest za skompletowanie niezbędnego wyposażenia, dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion, zabezpieczenie materiału podczas transportu oraz przekazanie zebranego materiału do siedziby Zamawiającego.
3) Usługą zbioru objęte zostanie 18 populacji drzew leśnych, zlokalizowanych na 3 obszarach Natura 2000 wymienionych w punkcie 4.
Zbiór na każdym stanowisku poprzedzony będzie lustracją w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w ra mach której uzgodnione zostaną gatunki do zbioru (na podstawie stanu populacji oraz urodzaju). Do zadań Zamawiającego należy wskazanie Wykonawcy powierzchni do zbioru.
Liczba drzew do zbioru z danej populacji to maksymalnie 100 szt. (w zależności od stanu populacji oraz urodzaju). Docelowa ilość nasion do zbioru z jednej populacji to 10 000 szt. (w zależności od stanu populacji oraz urodzaju).

4) Siedliska Natura 2000 objęte przedmiotem zamówienia:
a. Obszar Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie
a) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity), lokalizacja:
- Nadl. Złotoryja, 13-30-2-14-349-d-00 2,05 ha JW, -348-a-00 7,71 ha ŚW, -331-i-00 7,94 ha JW.
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

b) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita), lokalizacja:
- Nadl. Złotoryja,13-30-2-15-267-f-00 6,03 ha OL, -267-g-00 7,14 ha OL, -267-s-00 2,90 ha JS
- Nadl. Złotoryja, 13-30-2-14-360-d-00 2,78 ha OL.S, -360-a-00 1,61 ha OL,
- Nadl. Złotoryja, 13-30-2-15-279-a-00 18,3 ha DB, -279-f-00 1,71 ha OL
- Nadl. Złotoryja, 13-30-2-12-309-o-00 8,78 ha OL
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

c) 91I0 Ciepłolubne dąbrowy - 7 ha, 1 populacja z wymienionych gatunków (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy)
- Nadl. Jawor, 13-10-1-01-63-c-00 20,16 ha DB, -66-b-00 2,68 ha DB
- Nadl. Jawor, 13-10-1-05-272-g-00 4,48 ha DB, -272-k-00 1,65 ha DB, -272-j-00 2,17 ha DB, -272-i-00 2,58 ha DB, -271-g-00 2,86 DB, -275-a-00 12,61 ha DB
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 100 sztuk.

b. Obszar Natura 2000 Ostoja nad Bobrem:
a) 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (grab pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk pospolity, klon jawor, olsza czarna, czeremcha pospolita, dąb bezszypułkowy)
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-57-g-00 2,42 ha BK, -58-a-00 4,53 ha BK, -57-i- 00 0,79 ha BK, -58-c-00 5,58 ha BK
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-139-d-00 9,70 ha BK
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-127-a-00 10,09 ha DB, 13-15-2-09-128-g-00 4,20 ha DB, 13-15-2-09-128-l-00 7,72 ha DB, 13-15-2-09-290-d-00 3,84 ha DB, 13-15-2-09-290-m-00 7,47 ha DB, 13-15-2-09-290-k-00 10,70 ha DB
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-25-a-99 10,42 ha DB, 13-15-2-09-25-d-00 1,92 ha DB
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

b) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity)
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-58-f-00 2,30 ha DB, -57-b-00 7,77 ha LP, -57-a-00 3,28 DB
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-64-f-00 1,35 ha JS, -64-g-00 1,30 LP, -64-h-00 1,85 ha JW, -64-k-00 2,84 JW, 13-15-2-10-64-m-00 1,06 ha DB
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-159-g-00 10,76 ha DB
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.


c) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita)
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-13-171-c-00 4,89 ha ŚW
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-44-k-00 4,89 ha JS, -22-k-00 3,45 ha ŚW, -15-s-00 2,07 ha JS, -18-f-00 1,71 ha JS, -134-gx-00 2,09 OL.S
- Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-150-f-00 1,00 ha JS
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

c. Obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie:
a) 9130 Żyzne buczyny - 2 ha, 1 populacja z wymienionych gatunków (buk pospolity)
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-7-a-00 6,04 ha OL, -7-k-00 0,73 ha OL, -7-b-00 1,43 ha ŚW, -7-c-00 1,33 ha OL
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-2-f-00 6,16 ha OL, -2-j-00 0,86 ha OL, -2-i-00 0,95 ha OL
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-8-d-00 3,93 ha OL, -7-h-00 7,60 ha ŚW, -8-a-00 5,72 ha OL, -8-b-00 2,07 ha OL, -3-b-00 1,38 ha BK, -3-c-00 4,54 ha OL, -4-f-00 1,36 ha JS
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-9-h-00 8,34 ha OL, -5-f-00 7,13 JS, -5-d-00 1,32 BK
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 100 sztuk.

b) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity)
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-04-118-a-00 2,58 ha ŚW, -118-b-00 2,83 ha JW, - 118-c-00 2,92 ha ŚW, -118-g-00 3,62 BK
- Nadl. Jawor, 13-10-2-09-173-f-00 0,79 ha LP, -172-i-00 2,18 JW
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

c) 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (kwaśne dąbrowy) - 2,65 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, jarząb pospolity, buk pospolity, olsza czarna)
- Nadl. Jawor, 13-10-2-09-176-l-00 1,85 ha DB
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

d) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita)
- Nadl. Śnieżka, 13-25-2-09-52-s-00 2,00 ha OL, -52-x-00 2,49 ha ŚW
- Nadl. Śnieżka, 13-25-2-09-51-i-00 1,86 ha OL
- Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-7-a-00 6,04 ha OL, -7-c -00 1,33 ha OL, -7-k-00 0,73 ha OL, -7-m-00 1,73 ha OL, -8-d-00 3,93 ha OL, -8-a-00 5,72 OL, -8-b-00 2,07 ha OL, -4-f-00 1,36 JS
Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk.

3. Realizacja czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia nie wymaga występowania pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się