Wycena naprawy grubościomierzy ultradźwiękowych

» Opis zapytania

Nazwa: Wycena naprawy grubościomierzy ultradźwiękowych typ SONO M610 produkcji Metrison
Opis: Wycena naprawy grubościomierzy ultradźwiękowych typ SONO M610 produkcji Metrison.
W związku z brakiem możliwości ustalenia rodzaju usterki grubościomierzy prosimy o podanie kosztów:
- koszt wyceny naprawy w przypadku akceptacji naprawy,
- koszt wyceny naprawy w przypadku rezygnacji z naprawy.
Ilość: 24 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie zamawiające, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się