Odtworzenie małej infrastruktury turystycznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż małej infrastruktury dla Słowińskiego Parku Narodowego w postaci:
1) Tablic małych - 21 szt.
2) Tablic dużych - 20 szt.
3) Drogowskazów - 6 szt.
4) Ławek - 35 szt.
5) Ławostołów - 28 szt.
6) Koszy - 46 szt.
7) Stojaków na rowery - 28 szt.
na podstawie wytycznych zawartych w szczegółowym opisie rzutów obiektów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia (wyciąg z Katalogu Małej Infrastruktury Słowińskiego Parku Narodowego) – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zakres prac w ramach zamówienia obejmować będzie w szczególności wykonanie, dostawę i montaż, a w przypadku tablic i drogowskazów również projekt:
1) Tablic małych - 21 szt.: na działkach nr: 5/2 (1 szt.), 19 (1 szt.), 20/9 (1 szt.), 22/2 (1 szt.), 22/3 (2 szt.), 24/2 (2 szt.), 29/2 (2 szt.), 104/2 (1 szt.), 206/3 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino), 75/1 (1 szt.) obręb Smołdzino Leśnictwo (gmina Smołdzino), 87/9 (2 szt.) obręb Kluki (gmina Smołdzino), 1/1(1 szt.) obręb Jezioro Łeba (gmina Smołdzino), 2/1L (1 szt.), 2/4L (1 szt.) obręb Łeba 2 (gmina Łeba), 34 (3 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
2) Tablic dużych - 20 szt.:
a) Kancelaryjnych (średnich ze stelażem) – 6 szt.: na działkach nr: 111/2 (1 szt.) obręb Smołdzino (gmina Smołdzino), 21/4 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 75/1 (1 szt.) obręb Smołdzino Leśnictwo (gmina Smołdzino); 253 (1 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka); 54 (1 szt.) obręb Gać (gmina Główczyce); 2/5L (1 szt.) obręb Łeba 2 (gmina Łeba) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
b) O fokach (średnich ze stelażem) – 10 szt.: na działkach nr: 203/1 (1 szt.), 191 (1 szt.), 29/2 (1 szt.), 24/2 (1 szt.), 206/3 (1 szt.), 20/9 (1 szt.), 5/1 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 215/1 (1 szt.) obręb Gardna Leśnictwo (gmina Smołdzino); 217 (1 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka); 1/18 (1 szt.) obręb Łeba 2 (gmina Łeba) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
c) Z Wydmą (dużych ze stelażem) – 4 szt.: na działkach nr: 19 (1 szt.), 203/1 (1 szt.), 7 (1 szt.), 191 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
3) Drogowskazów - 6 szt.: na działkach nr: 21/4 (1 szt.), 20/3 (1 szt.), 191 (1 szt.), 189 (1 szt.), 1/18 (1 szt.), 5/1 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
4) Ławek - 35 szt.: na działkach nr: 22/2 (4 szt.), 206/3 (1 szt.), 20/9 (5 szt.), 19 (2 szt.), 23/1 (2 szt.), 24/2 (2 szt.), 4/2 (2 szt.), 5/2 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 20/3 (6 szt.) obręb Smołdziński Las (gmina Smołdzino); 114 (2 szt.) obręb Żelazo (gmina Smołdzino); 33 (2 szt.) obręb Gardna Leśnictwo (gmina Smołdzino); 613 (1 szt.), 34 (2 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka); 3/2 (2 szt.), 2/1L (1 szt.) obręb Łeba 2 (gmina Łeba) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
5) Ławostołów - 28 szt.: na działkach nr: 28/2 (3 szt.), 90/1 (1 szt.), 206/2 (1 szt.), 22/3 (4 szt.), 20/9 (2 szt.), 24/2 (1 szt.), 5/2 (2 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 31 (1 szt.), 32 (1 szt.), 33 (4 szt.) obręb Gardna Leśnictwo (gmina Smołdzino); 34 (3 szt.), 613 (2 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka); 13 (1 szt.) obręb Skórzyno (gmina Główczyce); 221 (1 szt.) obręb Żarnowska (gmina Wicko); 2/4L (1 szt.) obręb Łeba 2 (gmina Łeba) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
6) Koszy - 46 szt.: na działkach nr: 28/2 ( 1 szt.), 94 (1 szt.), 206/3 (1 szt.), 22/2 (1 szt.), 21/4 (4 szt.), 19 (3 szt.), 20/9 (6 szt.), 23/1 (4 szt.), 4/2 (1 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 20/3 (6 szt.) obręb Smołdziński Las (gmina Smołdzino); 113 (1 szt.), 114 (4 szt.) obręb Żelazo (gmina Smołdzino); 87/12 (2 szt.), 8 (1 szt.) obręb Kluki (gmina Smołdzino); 141/6 (1 szt.), 236 (1 szt.) obręb Gardna Wielka (gmina Smołdzino). 33 (2 szt.) obręb Gardna Leśnictwo (gmina Smołdzino); 34 (2 szt.), 218/5 (1 szt.), 613 (3 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach;
7) Stojaków na rowery - 28 szt.:
a) Z obejmą na koło – 12 szt.: na działkach nr: 206/3 (5 szt.), 24/2 (2 szt.), 5/2 (2 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 20/3 (2 szt.) obręb Smołdziński Las (gmina Smołdzino), 33 (1 szt.) obręb Gardna Leśnictwo (gmina Smołdzino) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach.
b) Do podparcia ramy - 16 szt.: na działkach nr: 28/2 (2 szt.), 22/3 (4 szt.), 21/4 (2 szt.), 24/2 (2 szt.), 7 (3 szt.) obręb Smołdzino Wydmy (gmina Smołdzino); 20/3 (2 szt.) obręb Smołdziński Las (gmina Smołdzino), 34 (1 szt.) obręb Rowy (gmina Ustka) – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych do opisu przedmiotu zamówienia mapkach.
3. Zamawiający wymaga aby cały zakres prac z wyłączeniem prac projektowych dotyczących tablic i drogowskazów, został wykonany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu § 22 ust.1 Kodeksu Pracy.
4. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu lub niepodleganiu obowiązkowi, o którym mowa w pkt.3.
5. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt.3 poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.
6. Przedmiot umowy realizowany jest przez Zamawiającego w ramach działania pt. Odtworzenie małej infrastruktury turystycznej w ramach dofinansowania ze środków związanych z Funduszem Leśnym.
7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie terenie Parku Narodowego i obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się