Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów wraz z armaturą towarzyszącą i urządzeniami peryferyjnymi w budynku Wydziału Matematyki i Informatyku UJ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części niezbędnych do wykonania zamówienia, ich wymianę oraz roboty instalacyjne.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów wraz z armaturą towarzyszącą i urządzeniami peryferyjnymi w budynku Wydziału Matematyki i Informatyku UJ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części niezbędnych do wykonania zamówienia, ich wymianę oraz roboty instalacyjne. Naprawę należy wykonać zgodnie z pozycjami i zaleceniami ujętymi w załączniku A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się