Dostawa materiałów do Akcji zima - Zadanie nr 2: dostawa materiałów do Akcji zima

» Opis zapytania

Dostawa materiałów do akcji zima szczegółowo opisanych w załączonym OPZ - zadanie 2
Wraz z ofertą proszę złożyć skany dokumentów stanowiące załączniki do OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały budowlane
  • Trakcje, szyny i podkłady
  • Narzędzia
  • Produkty spożywcze
  • Surowce i półprodukty
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się