Zakup i dostawa oprogramowania Corel Graphic Suite X8 PL

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania:

Corel Graphic Suite X8 PL - wersja pudełkowa.

Ilość 3 szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o składanie ofert w cenach jednostkowych netto.

Termin dostawy do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

Płatność 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się