Zakup i dostawa urządzeń myjąco-zbierających (myjek do podłóg) na rzecz NITROERG S.A.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zakup i dostawa urządzeń myjąco-zbierających (myjek do podłóg) na rzecz NITROERG S.A.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

* Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania - Myjka do podłóg.

* Załącznik nr 2 - Minimalne wymagania - Myjka do podłóg akumulatorowa

INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
=============================

W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania ceny oferty, do systemu należy dołączyć również następujące załączniki w postaci plików w formacie PDF:

1. Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione załączniki nr 1 i 2 (Minimalne wymagania)

2. Podpisany Załącznik nr 3 (Oświadczenie - Dane osobowe).

3. Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

- całkowitą cenę oferty netto (łącznie z kosztami zakupu i kosztami dostawy) oraz ceny jednostkowe poszczególnych myjek.

- krótki opis oferowanego urządzenia łącznie z parametrami, zdjęciami urządzenia, folderami etc

- termin realizacji
(max do dnia 16.11.2018 r.),

- warunki płatności:
-- forma płatności: przelew,
-- termin płatności - nie krótszy, niż 60 dni

Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment), określonej w przepisach art. 108a i następne Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 wraz z późniejszymi zmianami).


W przypadku pytań prosimy o kontakt.


OSOBY DO KONTAKTU:
===================

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

- w sprawach ustaleń technicznych:

* Pan Jacek Świerzy,
tel. kom.: 661 916 918

* Pan Rafał Szudeja,
tel. kom.: 605 904 749

- w sprawach organizacji postępowania przetargowego jest:

Pan Grzegorz Stokłosa
NITROERG S.A.
ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn,
tel.: 32 46 62 165
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
w dniach roboczych w godz. 7:30-13:30.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.