Wycinka 113 sztuk drzew, rosnących w ciagu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-12-21 13:01:00

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji usługi (do dnia 21.12.2018, proszę potwierdzić)
dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr1 proszę potwierdzić)
dysponowanie odpowiednim sprzętem (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr 1 proszę potwierdzić)
ubezpieczenie OC (proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się