Zakup i dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg Pakietów nr 1 - 7 dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej
i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
wg Pakietów nr 1 - 7 dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej:

PAKIET NR 1
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1.Chloryn sodu r-r 25% 2900 kg - pojemniki niebieskie po 35 kg płyn
Wodny roztwór chloranu (III) sodu
2. Kwas solny spożywczy 2900 kg - pojemniki czerwone po 35 kg płyn
Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

PAKIET NR 2
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1. Siarczan glinu 3/8 25000 kg - worki po 25 kg granulat
Siarczan glinu zawierający 16 % tlenku glinu, granulacja 4,0 – 40,0 mm

PAKIET NR 3
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1.Podchloryn sodu techniczny, gat.S 4700 kg - pojemniki po 35kg płyn
2.Wodorotlenek sodu 50% r-r 4700 kg - pojemniki po 35 kg płyn
3.Kwasek Cytrynowy 2700 kg - worki po 25 kg proszek

PAKIET NR 4
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej
1.Kwaśny siarczyn sodu 500 kg - pojemniki po 35 kg płyn
( neutralizator chloru)


PAKIET NR 5
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej
Preparaty zawierające mieszaninę polifosforanów i ortofosforanów –
(przykładowe nazwy handlowe: clarofos ,metaqua, seaQuest ) 950 kg - worki po 25 kg proszek

PAKIET NR 6
Środki chemiczne do procesu oczyszczania ścieków

Siarczan żelazowy płyn 7 700 kg

PAKIET NR 7
Środki chemiczne do mechanicznego odwadniania osadu.
Polielektrolit do odwadniania osadów ściekowych na prasie ślimakowej 17 000 kg


3.Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi oraz zastrzega sobie, zwiększenie
lub zmniejszenie ilości osadów w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego.
UWAGA!
Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie wywiezioną ilość osadu.
Ogólne warunki realizacji zamówienia:
Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla wykonywania działalności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się