Zakup i dostawa monitorów 27"

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa monitorów 27" w ilości 25 szt. zgodnie ze specyfikacją:

Monitor :

Warunki wymagalne:

- przekątna 27",
- powłoka matrycy matowa,
- wymagana jest regulacja w pionie (wysokości),


Warunki minimalne:
- minimalny kontrast 1000:1,
- minimalna jasność 300 cd/m2,
- minimalna rozdzielczość 1920x1080 (16:9),
- matryca IPS, VA, PLS ( lub odpowiedniki technologiczne),
- złącza: displayport, HDMI, VGA (DVI - opcjonalnie),


Warunki niewymagalne:
- nie wymagana jest funkcja PIVOT.


Ilość: 25szt.


Gwarancja 24 miesiące ON-SITE.

Pozostałe warunki określa dołączony do postępowania projekt umowy

Wymagana akceptacja projekt umowy. Brak akceptacji wiążę się z wykluczeniem oferty z dalszego etapu postępowania przetargowego


Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto. Do oferty prosimy o dołączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z określeniem producenta oraz modelu oferowanego sprzętu.

Cena wraz z kosztem dostawy.

Termin realizacji do 4 tygodni dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

Akceptacja projektu umowy.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się