SEZ/DKRZ-WZ-AW-241-0215/DES/Z/18 - Dostawa urządzenia samoobsługowego do zamiany monet

» Opis zapytania

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów w ramach prowadzonego postępowania pn. „Dostawa urządzenia samoobsługowego do zamiany monet” zaprasza do złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego SEZ. Zamawiający udziela odpowiedzi tylko na pytania, które zostały złożone elektronicznie przez narzędzie zakupowe SEZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się