Zakup kotłów warzelnych na potrzeby kuchni centralnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia kuchni szczegółowo opisanych w załącznikach:
a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);
c) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.

Podział zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części dalej zwane „Pakietami”:
Pakiet nr 1 – Dostawa elektrycznych kotłów warzelnych wraz z wyposażeniem i montażem do kuchni centralnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62.

Pakiet nr 2 – Dostawa pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem i montażem w kuchni centralnej Oddziału zamiejscowego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1.

Zamówienie jest udzielane w częściach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
Gwarancja min. 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się