Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety, tj.:Pakiet 1: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – 1 sztuka; Pakiet 2: Dostawa lodówki z zamrażarką – 1 sztuka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanową odpowiednio Załącznik nr 2.1-2.2 do SIWZ. 3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a. uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi: w zakresie Pakietu 1 - Zakład Biologii Medycznej, ul. Nowogrodzka 73, 02-018 Warszawa; w zakresie Pakietu 2 - do Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Nowogrodzka 59, 02-097 Warszawa. b.instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania (dotyczy Pakietu 1); c. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi (dotyczy Pakietu 1); d. wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; e. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM (Pakiet 1) ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. 22/5720831 oraz przedstawiciel Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, tel: 22/ 5720292 (Pakiet 2) lub/ i osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.