Usuwanie odrośli i samosiewów brzozy brodawkowatej i omszonej oraz pojedynczych drzew i samosiewów sosny zwyczajnej ze stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odrośli i samosiewów brzozy brodawkowatej i omszonej oraz pojedynczych drzew i samosiewów sosny zwyczajnej ze stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne”.

W ramach zamówienia Wykonawca usunie samosiewów i odrośli drzew – brzozy brodawkowatej i omszonej oraz samosiewów sosny zwyczajnej na powierzchniach, na których występuje brzoza niska i potencjalnie stanowiących siedlisko dla tego gatunku, na łącznej powierzchni ok. 2,10 ha i usunie pojedyncze starsze drzewa – sosny zwyczajnej z tej samej powierzchni oraz zbierze biomasę w okresie do 1 tygodnia od jej pozyskania i ją zagospodaruje. W rezerwacie wyznaczono strefy prowadzenia prac: prace w strefie 2 powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić powierzchni torfowiska oraz turzycowisk, będących siedliskiem iglicy małej Nehalennia speciosa i należy zaplanować je tak, aby wykonać je w możliwie najkrótszym czasie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się