Szkolenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Sądów Okręgowych apelacji poznańskiej.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostepnieniem sal wykładowych, związane ze szkoleniem sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Sądów Okręgowych w apelacji poznańskiej dla w sumie 240 sędziów.
1) Szkolenie planowane jest w dwóch grupach szkoleniowych w terminie:
a. [I GRUPA] 8 - 10 października 2018 r. dla 120 sędziów z wydziałów karnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i sądów okręgowych w apelacji poznańskiej (przyjazd uczestników planowany jest dnia 8 października 2018 r. o godz. 12.00, wyjazd 10 października 2018 r. o godz.10.00 ) oraz
b. [II GRUPA] 10 – 12 października 2018 r. dla 120 sędziów z wydziałów cywilnych i gospodarczych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i sądów okręgowych w apelacji poznańskiej (przyjazd uczestników planowane jest dnia 10 października 2018 r. o godz. 12.00, a wyjazd dnia 12 października 2018 r. ok. 10.00).
2) Zakwaterowanie uczestników szkoleń w obiekcie o standardzie co najmniej 3 gwiazdek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów (Dz. U. z 2006 r., Nr 22 poz. 169 ze zm.), zlokalizowanym na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w odległości 1 km od siedziby Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim lub na terenie miasta Torunia w odległości 1 km od siedziby Sądu Okręgowego w Toruniu, w pokojach wyposażonych w łazienki. Do dyspozycji zamawiającego udostępnione zostaną w obu terminach:
a. co najmniej 30 pokoi 1-osobowych
b. pozostałe pokoje 2-osobowych
c. możliwości wykorzystania pokoi 3-osobowych jako 2-osobowe, w cenie pokoju 2-osobowego
w jednym budynku.
Ostateczna liczba uczestników oraz podział na pokoje podana zostanie na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Możliwe jest zmniejszenie liczby osób do 20%, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Możliwe jest zwiększenie liczby osób do 15%.
3) Pobyt uczestników, wyżywienie oraz szkolenie musi odbyć się w tym samym obiekcie. Nie ma możliwości przenoszenia uczestników.
4) Wyżywienie obejmuje: śniadania, obiady, kolację, uroczystą kolację i ciągłą przerwę kawową podczas wykładów.
a) w dniach 8 i 10 października 2018 r. (przyjazd grup) po zakwaterowaniu uczestników przewidziano obiad, następnie wykłady i uroczysta kolacja
b) w dniach 9 i 11 października 2018 r. śniadanie, następnie wykłady z ciągłą przerwą kawową, obiad, kolejna część wykładu i kolacja zwykła.
c) Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną na Sali bankietowej mieszczącej 120 osób na wyłączność uczestników szkolenia w dniach 8.10.2018r. oraz
10.10.2018r. dla danej grupy szkoleniowej.
d) w dniu wyjazdu poszczególnej grupy tj. 10 i 12 października śniadanie.
5) Posiłki powinny być podawana zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
6) Wymagania dotyczące menu dla każdej grupy:
a. Śniadanie: stół szwedzki (dania ciepłe i zimne, wędliny, sery, nabiał, kawa, herbata, woda mineralna i soki owocowe),
b. Obiad: dwudaniowy obiad, soki owocowe, woda mineralna,
c. Kolacja: stół szwedzki (wędliny, sery, nabiał, dania ciepłe, surówki, kawa, herbata, woda, soki owocowe),
d. Ciągła przerwa kawowa (kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciastka),
e. Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną: dwudaniowa kolacja z daniami ciepłymi, deser, zimny bufet, kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe,
f. Potrawy i napoje zamawiane poza wytyczne zamawiającego mogą być realizowane jedynie na koszt każdego z uczestników.
7) Zapewnienie Sal wykładowych wyposażonych w klimatyzację oraz sprzęt do prezentacji multimedialnych (projektor, laptop, nagłośnienie), z możliwością rozłożenia materiałów przez uczestników szkolenia:
a. Sali wykładowej dla 120 osób w dniach 08, 10, 11.10.2018 r. w godz. 9.00 – 19.00
b. Dwie sale wykładowe, każda dla 60 osób w dniu 09.12.2018r w godz. 9.00-19.00.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 2 noclegów (dwie pełne doby hotelowe) każdemu uczestnikowi szkolenia w tym samym Hotelu/ ośrodku konferencyjnym, w tym samym pokoju każdego dnia, w jednym budynku.
9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przenoszenia uczestników szkolenia z pokoju do pokoju.
10) Szczegółowe warunki zakwaterowania uczestników szkolenia, ich wyżywienia oraz przebiegu szkolenia zostaną uzgodnione przez Zamawiającego nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia.
11) Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji noclegów dla uczestników szkolenia.
12) Zamawiający może dokonać dodatkowych rezerwacji pokoi w terminach szkolenia, na warunkach określonych w umowie, pod warunkiem posiadania wolnych pokoi przez Wykonawcę.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu lub rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usługi.
14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się