Dostawa ślimaka fi 350 do podajnika popiołu dennego I st. Kotła OFz425.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego.

Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę:
ŚLIMAK FI 350mm RYS.PS-14.S.01.03 POZ.2 PODAJNIK ŚLIMAKOWY POPIOŁU DENNEGO I st. OFz-425 w ilości 1sztuka.
----------------------------------------
Właścicielem dokumentacji przedmiotu zamówienia jest:
Z.U.T.E Stężyca Sp. z o. o.
ul. Dęblińska 1, 08-540 Stężyca

Wał winien posiadać Certyfikat WE Zgodności Maszyny
wg. Dyrektywy 94/9/WE (ATEX)

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność ceny,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 18 miesiące od daty montażu,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa – deklaracja zgodności, atesty materiałowe, wykresy z prób zerwania

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowany termin dostawy i okres gwarancji należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się