Wykonanie wzorcowania mierników aktywności w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wzorcowania mierników aktywności bezwzględnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej [ SAC ] – załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się