ZAKUP I DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI

» Opis zapytania

Zakup i dostawa nowej koparko-ładowarki
Koparko-ładowarka musi spełniać następujące minimalne wymagania :
a) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (maszyna budowlana nie podlega rejestracji),
b) masa całkowita do 5500 kg,
c) długość transportowa maszyny do 5,50 m,
d) silnik o mocy powyżej 48 KM, 4 cylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin,
e) układ kierowniczy przegubowy i hydrauliczny, 4WD,
f) napęd koparko-ładowarki na dwie osie,
g) koła jezdne przednie i tylne równe,
h) ładowność powyżej 1500 kg
i) wysokość wysypu powyżej 2,27 m
j) promień zawracania do 5 m
k) wysokość przeładunku powyżej 2,72 m
l) pojemność łyżki minimum 0,048 m3
m) minimalna głębokość kopania 3,0 m
n) minimalna zasięg kopania 3,6 m
o) minimalna promień kopania 3,5 m
p) osprzęt koparko-ładowarki:
- łyżka przód minimum 0,45 m – wieloczynnościowa 4 w1
- łyżka tył minimum 0,049 m,
- widły.
q) wymagania dodatkowe:
- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin,
- dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,
- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
- dostawca przeszkoli w siedzibie swojej firmy w cenie dostawy operatora

1)Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 3a ustawy z uwagi na brak możliwości stwierdzenia zależności osób wykonujących dostawę pozostawania w stosunku w rozumieniu art. 22§ 1 KP oraz wskazania sposobu sprawowania nadzoru.
2)Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga:
Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w siwz i jej załącznikach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się