Poprawa właściwości i parametrów Serwerowni Głównej – Centrum Przetwarzania Danych BPN-T w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ETAP II

» Opis zapytania

Dostawa oraz montaż dwóch odrębnych i autonomicznych systemów (urządzeń) klimatyzacji precyzyjnej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych: w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się