Modernizacja bramy pożarowej na stacji A15 „Ratusz Arsenał”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja bramy pożarowej na stacji A15 „Ratusz Arsenał” M.W. Demontaż starej bramy wraz z jej zagospodarowaniem, montaż nowej bramy pożarowej wraz z sygnalizacją akustyczno-optyczną. Zakres prac podzielony zostanie na 3 etapy:
1)Etap I:
a)wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – 3 egz. + wersja elektroniczna,
b)uzyskanie uzgodnienia projektu przez służby M.W.;
2)Etap II:
a)demontaż i zagospodarowanie wszystkich elementów istniejącej bramy pożarowej,
b)montaż nowej bramy pożarowej,
c)montaż po obu stronach bramy sygnalizacji akustyczno-optycznej informującej o zamykaniu bramy
i zakazie przejścia,
d)podłączenie bramy do systemu sygnalizacji pożaru,
e)w przypadku demontażu okładzin ściennych, wykonanie okładzin zgodnie z istniejącymi,
f)przeprowadzenie próby sprawności zadziałania bramy w tym działania sygnalizacji akustyczno-optycznej oraz sporządzenie protokołu z wykonanych prac;
3)Etap III:
a)najpóźniej na 3 dni przed odbiorem końcowym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. + wersja elektroniczna, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
b)przeprowadzenie odbioru prac z udziałem służb M.W.
2.Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się