„Dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata).2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył 75 sadzonek drzew gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), czystych odmianowo oraz wyrównanych pod względem wielkości, o obwodzie pnia 8-10 cm (mierzonym na wysokości 1 m), uprawianych w gruncie, w formie piennej, z bryłą korzeniową (B) odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz siatką) lub w pojemniku. Zamawiający zamawia drzewa w I wyborze: w formie piennej z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany, niepodkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami. Rośliny powinny pochodzić z firmy szkółkarskiej, w której były szkółkowany w gruncie, być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (załącznik nr 1 do SIWZ), właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa rośliny, forma oraz parametry wielkości.
Zalecenia jakościowe:
Zamawiane rośliny muszą posiadać następujące cechy:
a) muszą być czyste odmianowo i wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,
b) powinny być wyrównane pod względem wielkości,
c) muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
d) rośliny powinny mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową,
e) system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień,
f) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
g) przewodnik powinien być prosty,
h) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana przez cięcie w szkółce (odpowiednio dla gatunku), niepodkrzesywana,
i) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
j) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
k) bryła korzeniowa powinna być dobrze wykształcona i zabezpieczona na czas transportu jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.
Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:
1) uszkodzenia mechaniczne roślin,
2) ślady żerowania szkodników,
3) oznaki chorobowe,
4) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
5) martwice i pęknięcia kory,
6) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
7) dwupędowe korony drzew formy piennej,
8) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
9) nienaturalne deformacje.
Transport materiału roślinnego:
a) Koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego.
b) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie wskazanym przez wykonawcę tj. Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Nidzicy.
c) Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.