Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie dodatkowych prac na potrzeby modernizacji systemu telewizji dozorowej w kompleksie budynków MSZ przy al. J. Ch. Szucha w Warszawie. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę fabrycznie nowych urządzeń oraz niezbędnych materiałów instalacyjnych na potrzeby modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej.
2) Wymianę elementów systemu telewizji dozorowej.
3) Konfigurację i uruchomienie systemu.
4) Wykonanie prac towarzyszących (o charakterze instalacyjnym, budowlanym i porządkowym).
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac o klauzuli „zastrzeżone”.
Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się