dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu Topoli - drugie postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu Topoli - drugie postępowanie w ilości 146 ton: 1. Nawóz mineralny, granulowany, azotowy 34% N, o składzie: N (azot całkowity): 34%, N (azot amonowy): 16-18%, N (azot saletrzany): 16-18%, op.a`500 kg (big-bag) – w ilości 67 ton, 2. Nawóz mineralny, granulowany, azotowy o składzie: N (azot całkowity) 27 %, CaO (tlenek wapnia) 3,5 %, MgO (tlenek magnezu) 4%, op.a`500 kg (big-bag) – w ilości 24 tony, 3. Nawóz mineralny, granulowany, wieloskładnikowy NPK(S) o składzie: N (azot całkowity): 6%, P2O5 (pięciotlenek fosforu): 12 %, K2O (tlenek potasu) : 34 %, SO3 (trójtlenek siarki): 10 %, Si (krzem): 1%, op.a`500 kg (big-bag) – w ilości 48 ton, 4. Nawóz mineralny, granulowany, azotowy o składzie: N (azot całkowity w formie amidowej) 46 %, op.a`500 kg (big-bag) – w ilości 7 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.