Dostawa oczyszczaczy powietrza Sharp

» Opis zapytania

Nazwa: Oczyszczacz powietrza SHARP KC-D60EUW
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (5 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się