ZESTAWY PCR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ZESTAWÓW PCR: Zadanie 1 – PCR I, Zadanie 2 – PCR II, Zadanie 3 – PCR III, Zadanie 4 – PCR IV, Zadanie 5 – PCR V.
1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności) – dotyczy wszystkich zadań.
2) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych) ani też wykonania dodatkowych czynności (procedur), jak np. powtórnej walidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia – dotyczy wszystkich zadań.
3) Zestawy powinny być zwalidowane dla aparatów Chromo 4 i CFX96, w odniesieniu do metody referencyjnej i certyfikowane przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN ISO 16140 – dotyczy zadania 3.
4) Objętość mieszaniny reakcyjnej PCR powinna wynosić min 50 µl, w tym min 5 µl wyizolowanego DNA – dotyczy zadania 3.
5) Termin dostawy do Zamawiającego nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
Wspólny Słownik Zamówień: 38951000-6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.