Obsługa polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2018/2019

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu obsługi polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2018/2019.
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
■ sporządzenie listy naganiaczy i pomocników biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed odprawą dla naganiaczy i pomocników prowadzącemu polowanie;
■ wyposażenie naganiaczy i innych osoby obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki odblaskowe (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie), a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia;
■ zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia apteczki;
■ zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny itp.);
■ punktualne zgromadzenie podległych osób (naganiaczy i pomocników) i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu;
Obsługa polowania pędzonego obejmuje:
a) zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 7-9 osób w tym minimum trzech osób przygotowanych do patroszenia zwierzyny; w przypadku polowań metodą cichych pędzeń ilość naganiaczy musi wynosić minimum 20 osób o ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający;
do obowiązków naganki należy w szczególności:
• patroszenie upolowanej zwierzyny;
• ściąganie do miejsc załadunku, donoszenie oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu;
• przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania;
• informowanie prowadzącego polowanie zbiorowe o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny;
b) zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 5-7 szt.; Zamawiający wymaga aby to były psy ras myśliwskich lub ich mieszańce o cechach użytkowych spełniających wymogi dla psów używanych podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje zlecający; Wykonawca jest zobowiązany do posiadania minimum jednego dodatkowego psa, który będzie psem zapasowym do wykorzystania w sytuacji zranienia lub zagubienia się innego psa biorącego udział w polowaniu;
c) zapewnienie w każdym dniu polowania środków transportu dla myśliwych, naganki oraz psów w łowisku z napędem 4x4 (przystosowanych do jazdy w trudnym terenie), w ilości co najmniej 3-4 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu myśliwych i opcjonalnie prowadzącego polowanie oraz 2 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu naganki i psów w kojcach, w tym minimum 1 samochodu typu pick-up przystosowanego do transportu ubitej zwierzyny wyposażonego w hak do ciągnięcia przyczepy ze stelażem do podwieszania upolowanej zwierzyny, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający;
• samochody do przewozu myśliwych muszą pomieścić minimum 5 osób polujących a samochód do przewozu naganki musi pomieścić minimum 7 osób z obsługi polowania oraz psy; psy powinny być przewożone w warunkach uniemożliwiających ich wzajemny kontakt (np. w kojcach);
• przy polowaniach metodą cichych pędzeń ilość samochodów obsługujących polowanie może być znacząco większa niż przy polowaniach tradycyjnych (szczegóły przedstawi Zamawiający w zleceniu na takie polowanie);
Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz uprawnienia do przewozu osób jeżeli wymaga tego specyfika pojazdu.
d) zapewnienie zespołu do poszukiwania postrzałków; w skład zespołu muszą wchodzić: samochód z napędem 4x4 typu pick-up lub inny przystosowany do przewozu zwierzyny, dwie osoby (w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania polowania wraz z bronią myśliwską umożliwiającą dostrzelenie poszukiwanej zwierzyny) oraz ułożony pies do dochodzenia postrzałków typu posokowiec lub tropowiec;
e) przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożenie gałęzi świerkowych, rozpalenie ogniska oraz pochodni, ułożenie pokotu wg wskazań prowadzącego polowanie, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem powodowanymi przez psy oraz zanieczyszczeniami przez owady);
f) oprawa muzyczna polowania zbiorowego na wyraźne polecenie Zamawiającego wskazane w zleceniu na dane polowanie (oprawa muzyczna polega na odgrywaniu wskazanych sygnałów myśliwskich na pokocie a w przypadku polowań uroczystych w trakcie trwania całego polowania; ilość sygnalistów: minimum jedna osoba na polowaniach tradycyjnych a w sytuacji oprawy polowań uroczystych minimum dwie osoby).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się