Usługa nasadzeń drzew na terenie zieleńca „Polana integracyjna” przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu wraz z przygotowaniem terenu, roczną pielęgnacją zieleni i dostawą drzew

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje - dostawę drzew na terenie zieleńca „Polana integracyjna” przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu wraz z ich posadzeniem, przygotowaniem terenu oraz roczną pielęgnacją.

Nasadzeń drzew należy dokonać na terenie nowego zieleńca przy ul. Drzewieckiego.
Zgodnie z posiadanymi badaniami geotechnicznymi wiadomo, że pod całym obszarem zieleńca, na głębokości około 30-40 cm pod nawierzchnia trawiastą, znajdują się płyty betonowe. Wykonawca winien przewidzieć usunięcie płyt w celu umożliwienia nasadzenia drzew i zapewnienia prawidłowego rozwoju roślin oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej, która ulegnie zniszczeniu podczas usuwania płyt betonowych. Płyty należy usnąć z obszaru planowanych nasadzeń. Nie ma konieczności usuwania płyt z miejsc, na których nie planuje się sadzenia drzew! Usunięte płyty należy zutylizować.
Integralna częścią zamówienia są załączone badania geotechniczne.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się