Dostawa sprzętu i aparatury medycznej przewidzianej w projekcie pn. "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu" - 3 pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej przewidzianej w projekcie pn. „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 3 pakiety, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Pakiet nr 1 – Cieplarka na płyny na 10 pojemników, 1 sztuka;
Pakiet nr 2 – Torba na części amputowane, 2 sztuki;
Pakiet nr 3 – Manekin do ALS dorosły, 1 sztuka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się