Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Postępowanie składa się z dwóch zadań.
Oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do jednego zadania.

Zadanie 1 – Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - SOI w m. Słupsk, Głobino.

Zadanie 2 – Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - SOI w m. Lębork, Łeba, Lubowidz.
Kontrolą należy objąć budynki i budowle wraz z sieciami, elementy uzbrojenia terenu, obiekty terenowe, terenową infrastrukturę szkoleniową i stałe urządzenia techniczne wykazane w wykazach stanowiących formularze cenowe które będą załącznikami do umowy.
Kontrole okresowe roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn, zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się