„Remonty i przebudowy dróg gminnych” Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni powstałej w wyniku wcześniejszego powierzchniowego utrwalenia.
Długość odcinka 180,00 m.
Zakres opracowania:
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni
- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. śred. 15 cm (nadanie daszkowego spadku o wartości 2%)
- utrwalenie nawierzchni (podbudowy) emulsją asfaltowa kationową z grysem bazaltowym frakcji 8/11 mm
- utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową z grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm
- wykonanie poboczy gruntowych oraz poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm w obrębie zjazdów do gospodarstw
- odtworzenie rowu przydrożnego w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym
- oczyszczenie przepustu pod drogą gminną


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się